Sammen for et sterkt

Lokalt Nœringsliv

Nesodden Næringsråd er en nøytral og upolitisk organisasjon. Vi jobber for å støtte det lokale næringslivet og stimulere til etablering av nye virksomheter på Nesodden

Jo flere vi er,
desto mer kan vi få til sammen!

NN SYMBOL