Dedikert til
LOKALT NÆRINGSLIV 

Nesodden Næringsråd (NNR) er en nøytral og upolitisk organisasjon. NNR ønsker å samle alle gode krefter i arbeidet med å utvikle eksisterende næringsliv, samt stimulere til etablering av nye virksomheter.

Medlemsfordeler og viktige oppgaver for NNR:

  • Arbeide for at næringslivet i Nesodden kommune får best mulig utviklings-muligheter.
  • NNR skal ivareta næringslivets interesser spesielt overfor kommunale myndigheter.
  • Fremme opplysninger og informasjon av faglig og økonomisk art.
  • Vi avholder regelmessige kontaktmøter med politisk ledelse og administrasjon.
    Til disse møtene kan våre medlemmer spille inn saker de er opptatt av.
  • 25% rabatt på hjemmesider og trykksaker hos Haugum Multimedia
  • NNR arrangerer frokostmøter tilpasset næringslivet og andre arrangementer av faglig og sosial art i løpet av året.
  • Medlemskap i NNR gir tilgang til et voksende nettverk av beslutningstakere i kommunens næringsliv og styrende organer.
  • Din bedrift blir oppført på vår hjemmeside, med link til bedriftens hjemmeside.