Nært på Næring og Utvikling

Torsdag 01. juni 2017, kl. 08-10.30 i Ungdomsarenaen, Tangenten

 

Innledning

Nina Sandberg, ordfører og Torgeir Koteng, styreleder Nesodden Næringsråd

Interessante presentasjoner

  • »  Geir Grimstad, avtroppende rådmann, Nesodden kommune: Re eksjoner rundt veien videre for næringslivet på Nesodden
  • »  Martin Lundquist, fagsjef næring, Nesodden kommune: Strategisk næringsplan 2011-2023 – status for delmålene etter 5 år.
  • »  Kjersti Wangensteen Væge, gründer og daglig leder, Lille Blå AS: Årets gründerbedrift på Nesodden 2016 – Hva skal til for å lykkes som gründerbedrift?
  • »  Thor Bjørn Lie, daglig leder i Stiftelsen So enlund: So enlund-senteret – utviklingsplaner for et nytt aktivitets-, behandlings og treningssenter med selveierleiligheter og omsorgsboliger for seniorer på Fjellstrand
    Åpen dialog: Flere arealer til næringsformål på Nesodden
    Nesodden-bedrifter og Nesodden kommune (politikere og administrasjon)