Strategisk næringsplan for Nesodden kommune | 2011-2023

Strategisk næringsplan-Nesodden-mars-2011

Nesodden har lite næringsliv i forhold til folketallet, men har et sær- preg som gir et unikt potensiale for utvikling av nye kultur-, kompe- tanse- og kystnæringer. Kommunen har også hatt en årlig vekst i antall arbeidsplasser på ca. 1 % i perioden 2003-2008.