Tangen Helseklinikk AS

Om klinikken:

Det vi har fått til er ganske unikt. En tverrfaglig klinikk med spesialister på muskel- og skjelett, idrettsmedisin, psykologi og klinisk ernæring. Dette er en viktig sammensetting fordi problemstillinger kan være sammensatte og krever mer en ett hode, og ett tankesett. Vi bruker hverandre for å sikre at våre klienter og pasienter får best mulig oppfølging. Som oftest holder det å spørre en kollega til råds, mens andre ganger vil vi anbefale at du vurderes stedlig av en kollega. Ikke bare hos oss, men hos en behandler med den rette kompe-
tansen for din situasjon.
Fem av oss har rekvisisjonsrett og kan henvise videre i den offentlige- og private spesialisthelsetjenesten. Vi anbefaler og du bestemmer. Vi gjør vårt beste for å hjelpe deg videre.

Bransjeeksklusiv sponsor i Nesodden Idrettsforening

I behandlernettverket under Idrettens Skadetelefon 

Avtale med forsikringsselskapet ditt

www.tangenhelse.no