Den 20. mars kl 18-20 holder Nesodden Næringsråd  et åpent møte i Fjellstrand grendehus.

Jeg håper du har anledning til å komme!
Ta gjerne med en venn også.
Møtet starter med noen korte innlegg om hvordan det er å drive som næringsdrivende på Nesodden med og uten et tilfredstillende areal å jobbe ut fra. Næringsrådgiver Martin Lundquist vil også fortelle litt fra Kommunens side.
Vi fortsetter med en åpen dialog rundt hvordan vi ønsker Nesodden skal utvikle seg. Om du har eller vet om tomtebesittere som kunne tenke seg å utvikle til næringsarealer så send oss gjerne en mail på forhånd. Etter møtet leverer Næringsrådet et innspill til Kommunen som de tar med seg i revidering av næringsplan.
Vi legger ved innlegget som sto i siste utgave av Nesoddguiden i tilfelle du ikke fikk lest det.
Med hilsen
 Styret i NNR