Anbudsprosessen del 2

Bli bedre kjent med Doffin!

Onsdag 8.mai

Vi følger opp seminaret om anbudsprosesser som ble holdt i november i samarbeid med Nesodden kommune. Responsen i etterkant av høstens møte viste at mange ønsker mer informasjon rundt selve anbudsprosessen. Derfor inviterer vi nå alle næringsdrivende til nytt møte hvor vi blir bedre kjent med Doffin og det praktiske rundt det å legge inn anbud.

Hold av dagen – mer informasjon kommer.

 

Nært på Næring 2019

Tirsdag 4.juni

Merk av dagen i kalenderen allerede nå! Vi kommer tilbake med tid og sted. Programmet blir lagt ut fortløpende.

——————-